Volume & Variatie


Dagelijks ontvangt en verspreidt u grote hoeveelheden data en documenten. Waar we dan "vroeger" vooral aan papier dachten, denken we nu digitaal. Die data en documenten komen en gaan van en naar verschillende partijen. Dat kunnen leveranciers zijn, klanten, partners, overheidsorganisaties en diverse andere instellingen. Veel, gelukkig niet alles, moet worden bewaard of zelfs gearchiveerd. Als gevolg daarvan puilen papieren archieven uit, zeker als daar geen goede archiefprocedure en archiefbeleid is.

Maar niet enkel papier kan leiden tot "informatiestress". Ook digitale documenten nemen hun plaats. Dit kost wellicht minder ruimte maar kan leiden tot dezelfde problemen. Zeker als ook rond het bewaren van digitale documenten geen goede afspraken bestaan. Want waar bewaren we die digitale documenten en hoe verzekeren we ons van een juist versiebeheer?

Tenslotte is het een gegeven dat het aantal soorten documenten alleen maar toeneemt. Met de groei van het aantal softwaresystemen groeide ook de variatie in soorten bestanden. Documenten, spreadsheets, foto's, film, tekeningen, e-mails, bestanden, enz. enz. En dan per soort ook nog vele formaten die allemaal begrepen moeten worden.